تاریخچه 
 
«رستم آبادیان»، آموزشگاهی که در سال ۱۳۲۰ خورشیدی با دهش رستم آبادیان به نامگانه‌ی همسرش، شادروان منور برخوردار ساخته شد. نزدیک به سه دهه به عنوان کودکستان و مهدکودک پذیرای کودکان زرتشتی بود تا این‌که در سال ۱۳۴۷ خورشیدی، دو سال پس از دگرگونی سامانه‌ی آموزشی کشور و افزوده شدن دوره‌ی راهنمایی، رستم آبادیان نیز از کودکستان به آموزشگاه راهنمایی تبدیل شد.
 
     
 
     
تبریک تولد