کادر اداری و اجرایی
 
مدیریت:

جناب آقای اردشیر بهمردی کلانتری
معاونت:

اردشیر دبستانی شریف آباد
خدمتگزار:

سرکار خانم سیمین مهربان زاده
 
 
     
 
     
تبریک تولد